Koronavírus:
Hatékony kontaktkövetésre szolgáló alkalmazások és Uniós megközelítésük a kijárási korlátozások fokozatos feloldásának támogatása céljából

Válaszul a koronavírus-világjárványra az uniós tagállamok a Bizottság támogatásával uniós eszköztárat[1] fejlesztettek ki a fertőzöttekkel érintkezett személyek felkutatására és figyelmeztetésre szolgáló mobilalkalmazások használatára vonatkozóan. Ez annak a közös, összehangolt megközelítésnek a része, amelynek célja a kijárási korlátozások fokozatos feloldásának támogatása a bizottsági ajánlásban (melyről korábbi cikkünkben[2] olvashat) foglaltaknak megfelelően. Az eszköztár a fertőzöttekkel érintkezett személyek felkutatására és figyelmeztetésére szolgáló mobilalkalmazások válságkezelésre történő felhasználásának legújabb bevált gyakorlatait tükrözi.

Az eszköztárat az ilyen mobil alkalmazásokra vonatkozó adatvédelmi iránymutatás[3] kíséri, annak biztosítása érdekében, hogy az európai polgárok adatai az uniós adatvédelmi szabályoknak megfelelően mindenkor védelemben részesüljenek, az alkalmazások beavatkozó jellegének korlátozása megvalósuljon, valamint tanácsot ad az új alkalmazások fejlesztéséhez és az adatok ezt követő, nemzeti egészségügyi hatóságok általi felhasználásához, ismertetve az alkalmazások megbízható és elszámoltatható használatának szempontjait.

Az eszköztár IV. melléklete[4] szerint jelenleg nincsenek az egészségügyi alkalmazásokra vonatkozó általános elvek és tanúsítványok, ezért elengedhetetlen az alkalmazások minőségértékelési keretrendszerének kialakítása. A CEN/ISO 82304-2[5] jelenleg fejlesztés alatt álló egészségügyi alkalmazás tanúsítvány – mely értékeli például az egészségügyi alkalmazások használhatóságát, a személyes adatok biztonságát és az alkalmazások biztonságát – alkalmas lehet arra, hogy megkülönböztesse a megbízható alkalmazásokat.

A fertőzöttekkel való érintkezés nyomon követésére szolgáló alkalmazások – amennyiben teljes mértékben megfelelnek az uniós szabályoknak és jól össze vannak hangolva – kulcsszerepet játszhatnak a válságkezelés valamennyi szakaszában, különösen akkor, amikor elérkezik az idő a társadalmi elhatárolódási intézkedések fokozatos megszüntetésére. Kiegészíthetik az érintkezések manuális nyomon követését, és segíthetnek megszakítani a vírus fertőzési láncát.

Fontos, hogy az uniós polgárok lehető legnagyobb részvételére van szükség ahhoz, hogy a kontaktkövető alkalmazásokban rejlő teljes potenciál kiaknázható legyen, azonban elengedhetetlen, hogy az uniós polgárok teljes mértékben megbízhassanak ezekben az innovatív digitális megoldásokban, és félelem nélkül használhassák őket.

Áttekintést nyújt a fent említett melléklet az EU-ban és a világ egyéb területein bevezetni kívánt, illetve bevezetett mobil alkalmazásokról, azok rövid leírásával és webes elérhetőségével, mivel azonban a használt megoldások akár naponta változhatnak, ezért a felsorolt alkalmazások listája nem teljeskörű.  A tagállamok által bevezetni kívánt, illetve bevezetett alkalmazások számára tekintettel a bevezetett alkalmazások közül ismertetjük az alábbiakat:

  • Ausztria: Stopp Corona[6] manuális és automatikus digitális kézfogás alkalmazás, mely Bluetooth-on keresztül, ultrahang és WLAN segítségével állapítja meg a két alkalmazást használó közötti távolságot. A fertőzött személy diagnosztizálást követően kerül sor az elmúlt 54 órában a fertőzött személy közelébe került személyek értesítésére, szintén a beteg kilétéről történő értesítés nélkül. Az alkalmazást az Osztrák Vöröskereszt (non profit szervezet) üzemelteti és az Accenture fejlesztette. Az első működő koronavírus alkalmazás volt Európában, áprilisban körülbelül 400.000 felhasználóval.
  • Csehország: Helyi fejlesztők (covid19cz.cz) által fejlesztett és a Cseh Köztársaság egészségügyi minisztérium jóváhagyásával kiadott eRouška – Bluetooth közelségen alapuló kontaktkutató – alkalmazás, mely anonim adatokat gyűjt és továbbít a központi rendszerekbe. Az alkalmazás anonim adatokat ment le a felhasználó telefonjára a korábban közelében lévő és telepített alkalmazással rendelkező telefonok adatairól. Az alkalmazás telepítése és az adattovábbítás kizárólag az érintettek kifejezett hozzájárulásával történik. Amennyiben a felhasználó engedélyt ad, a hatóságok párosítani tudják a telefonszámokat az azonosító adatokkal és így felvehető a kapcsolat a potenciálisan fertőzött kontakt-személyekkel. Az alkalmazás Androidra és iOS-re is megjelent, már 16000 felhasználó telepítette telefonjára.

  • Hollandia: Medisch Dossier – COVID 19 alkalmazás, a fertőzések megakadályozása érdekében közérdekű információk, kérdések és válaszok (Q&A), telefonszámok és fertőzés-térkép.

  • Bulgária: ViruSafe[7] alkalmazás az egészségügyi hatóságok és az állampolgárok közötti valós idejű kapcsolat érdekében. Az alkalmazás Április 4-én került jóváhagyásra a Bolgár minisztérium által és április 7-én volt elérhető a Google Play és Apple Store felületről. Az alkalmazással a felhasználók napi szinten követhetik tüneteiket és egészségi állapotukat, amely adatok az Egészségügyi Minisztérium számára megfelelő áttekintést adnak a fertőzés helyzetéről. A felhasználók hozzájárulásukkal megoszthatják helymeghatározási adataikat, hogy a hatóságok vészhelyzet esetén intézkedhessenek, továbbá a helymeghatározási adatokkal hatóságok a fertőzéssel veszélyeztetetteket érintő hőtérképet hozhatnak létre.

  • Norvégia: Smittestopp[8] alkalmazás az egészségügyi hatóságokat segíti, célja a vírus további terjedésének akadályozása. Az alkalmazást használók mozgásával kapcsolatos anonim adatok kerülnek továbbításra a norvég egészségügyi hatóság felé, a korlátozó intézkedések hatékonyságának ellenőrzése érdekében, illetve a hatékony korlátozó intézkedések bevezetése érdekében. Az alkalmazás keretében SMS üzenetet kap az a felhasználó, aki egy – a vírussal diagnosztizált – másik felhasználóval érintkezett, arról, hogyan korlátozza a vírus további terjedését. Az alkalmazás a vírussal diagnosztizált Smittestopp alkalmazást használó beteg telefonjának helymeghatározó szolgáltatási és Bluetooth adatai alapján megállapítja mely más, az alkalmazást szintén használó személyek közelében volt és SMS üzenetet küld azon felhasználók részére, azzal, hogy a beteg kilétéről nem értesít. Az alkalmazás a helymeghatározó szolgáltatás és Bluetooth adatokat a használat utolsó 30 napját őrzi meg, törölve a régebbi adatokat. Érdekes kitétel, hogy kizárólag 16 éven felüliek használhatják az alkalmazást.

[1] https://virusafe.info

[2] https://helsenorge.no/coronavirus/smittestopp

[3] https://ec.europa.eu/health/ehealth/key_documents_hu

[4] https://www.praudit.hu/blog-28/

[5] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020XC0417(08)&from=EN

[6] https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/covid-19_apps_annex_en.pdf

[7] https://www.iso.org/standard/78182.html

[8] https://participate.roteskreuz.at/stopp-corona/

 

Kép: Shutterstock