Praudit Continuity Planner

Praudit Continuity Planner

Praudit Continuity Planner

Fel van-e készülve Ön az üzletmenet-működését befolyásoló váratlan helyzetekre? Kritikus folyamatainak kiesésére, nem várt üzemeltetési problémákra, áramszünetre, árvízre, vagy akár a Gruber testvérek nem várt támadására… John McLean nem állhat rendelkezésre minden egyes katasztrófa elhárításánál, ezért PRAUDIT megalkotta azt a megoldást, amely a káros hatások csökkentésének támogatásán túl segítséget nyújt abban, hogy a szervezetét érintő kritikus folyamatok és lehetséges fenyegetettségek feltárásra kerüljenek és azok kezelésére még időben lehetőség legyen.

Mit tartalmaz megoldásunk?

Üzleti folyamatok és adatkörök azonosítása

PCP alkalmas az üzleti területek működését jellemző folyamatok és részfolyamatok strukturált rendszerezésére és nyilvántartására, valamint lehetővé teszi a folyamatokban beálló változások dinamikus nyomon követését. Az üzleti folyamatok feltárása mellett PCP lehetőséget biztosít a folyamatokhoz tartozó adatkörök azonosítására, valamint azok biztonsági osztályokba sorolására. Ezáltal lehetővé teszi a folyamatokat információbiztonsági szempontból meghatározó információk rendszerezett kezelését és visszakereshetőségét, a kapcsolódó informatikai eszközök kezelt adatok szerinti osztályozását és védelmét.

FHM elemzés

PCP lehetőséget biztosít a folyamathoz kapcsolódó felelősök és egyéb a folyamatban résztvevő személyek megjelölésére és a felmérések alapján egy átfogó felelősségi mátrix kialakítására. Ezáltal pontosan beazonosíthatóak az adott szervezet kulcs-munkatársai, a kulcs emberek kiesésének szervezetre gyakorolt hatásai.

Üzleti hatáselemzés (Business Impact Analyses) és függőségvizsgálat

PCP támogatja az üzleti folyamat kiesésének szervezetre gyakorolt hatáselemzését több szempont szerint, valamint az értékelés alapján a kritikus folyamatok azonosítását, a folyamatok és kiszolgáló rendszerek maximális elviselhető kiesési idejének meghatározását. PCP így komplexen nyilvántartja a kritikusnak ítélt rendszerelemeket és folyamatokat, megteremtve a lehetőséget a hatékony üzletmenet-folytonossági tervezés kialakítására. A folyamatok függőségvizsgálata alapján PCP integráltan tartalmazza az egyes folyamatok más folyamatoktól, IT alkalmazásoktól, külső szolgáltatóktól, humán erőforrásoktól való függéseit.

Üzleti kockázatelemzés és kockázat-menedzsment

A kulcsfolyamatok és azok függőségeinek teljes körű feltérképezésével lehetőség van a folyamatok kiesését eredményező fenyegető tényezők és sebezhetőségek azonosítására, a kiesés kockázatának több szempont figyelembe vételével történő elemzésére. A magas, fel nem vállalt kockázatok teljes körű menedzsmentjét – védelmi intézkedések tervezése, maradványkockázatok elemzése, stb. – PCP natív módon támogatja.

Információbiztonsági kockázatelemzés és kockázat-menedzsment

Az adatvagyon felmérésére és osztályozására alapozva a PCP teljes körűen támogatja továbbá az MNB 8/2020. évi ajánlásában és az ISO (ISO27001 és ISO27005) standardokban foglalt információbiztonsági kockázatelemzés végrehajtását, a felmérések gyors, hatékony és érdemi elvégzését és karbantartását.

Miért PCP-t válassza?

Saját módszertan

PCP a PRAUDIT saját fejlesztésű, gyakorlatorientált és könnyen implementálható módszertanán alapul. A módszertant kollégáink az elmúlt évek BCP projektjei során felhalmozott tapasztalataik alapján alakították ki és fejlesztették tovább abban a formában, amit PCP tartalmaz.

Tapasztalt szakértői támogatás

Az elmúlt években szakértőink az üzletmenet-fenntartására kiemelten érzékeny pénzügyi szektor több jeles képviselőjénél vettek részt üzletmenet-folytonossági keretrendszer kialakításában és implementálásában, valamint a keretrendszer tesztelésében. Kollégáink már rendelkezésre álló felmérések eredményeinek integrálásában, PCP keretrendszerbe illesztésében, továbbá az üzletmenetet általánosságban veszélyeztető fenyegetettségekről és sérülékenységekről is kiemelkedő tapasztalattal rendelkeznek.

Oktatás

Szakértőink gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek az alkalmazás funkcionális oktatásában és általánosságban az üzletmenet-folytonossági keretrendszerhez kapcsolódó trainingek megtartásában egyaránt. PCP a könnyű bevezethetőség és használhatóság figyelembe vételével került kialakításra, így alkalmazása könnyen elsajátítható, a kialakított keretrendszer aktualizálása önerőből biztosítható.

Projektvezetés

Projektvezetői csapatunk a szolgáltatás megrendelésétől a végső átadás-átvételig irányítja az implementálást, a projekt célkitűzéseinek és erőforrásainak koordinálását, valamint a üzleti és informatikai felmérések végrehajtását. Iparági tapasztalattal rendelkező projektvezetőnk felügyeli, hogy az alkalmazás funkcionálisan a megfelelő információkkal kerüljön feltöltésre, az üzletmenet-folytonosság tervezés során jellemző hibák elkövetésére ne kerülhessen sor.