Információbiztonsági termékek fejlesztése és integrálása

Információbiztonsági termékek fejlesztése és integrálása

LOGNESS keretrendszer

PCP BCM és kockázatmenedzsment keretrendszer


LOGNESS keretrendszer

A LOGNESS keretrendszer sikerét jelentő „könnyű bevezethetőség, könnyű használat, egyszerű árazás és funkció-gazdag tartalom” alapelveket követve all-in-one megoldásként megvalósítja a naplóállományok gyűjtését, feldolgozását és azok értékelését. A PR-AUDIT Kft. az elmúlt évek sikerprojektjeinek tapasztalatait integrálta SEIM platformjába, mely know-how a magyar piacon egyedülálló és évek óta sikerrel alkalmazott naplóelemzési szolgáltatáson alapul.

 

Részletek: https://www.praudit.hu/termekek/logness-abi-keretrendszer/


PCP BCM és kockázatmenedzsment keretrendszer

PCP keretrendszerünk támogatja a szervezet folyamatainak felmérését és átfogó üzleti hatáselemzésen (BIA) alapuló értékelését. PCP lehetőséget biztosít továbbá a folyamatokhoz tartozó adatkörök azonosítására és osztályozására valamint a teljes adatvagyon felmérésére. A kulcsfolyamatok és azok függőségeinek teljes körű feltérképezésével lehetőség nyílik a folyamatok kiesését eredményező fenyegető tényezők és sebezhetőségek azonosítására, a működési kockázatok több szempont figyelembe vételével történő elemzésére és a kapcsoló- dó folytonossági tervek (BCP) elkészítésére.

PCP teljes körűen támogatja továbbá az MNB 8/2020. évi ajánlásában és az ISO (ISO27001 és ISO27005) standardokban foglalt informatikai kockázatelemzés, valamint a 2013. évi L. törvény (Ibtv.) által előírt osztályba sorolás és kockázatelemzés végrehajtását, a felmérések gyors, hatékony és érdemi elvégzését és karbantartását.

Részletek: https://www.praudit.hu/termekek/praudit-continuity-planner/