Koronavírus: A Bizottság ajánlást fogad el a vírus okozta válságkezelő intézkedések leépítésének a mobil adatok és alkalmazások révén történő támogatásáról – az Európai Bizottság 2020. április 8-i sajtóközleménye¹

 

A Bizottság a koronavírus-világjárványra válaszul válaszlépéseket és intézkedéseket javasol a mobilalkalmazások és mobiladatok használatára vonatkozó közös uniós megközelítés kidolgozására. Az uniós szabályoknak megfelelő digitális eszközök jól összehangolt használata fontos szerepet játszhat a járvány megfékezésére irányuló korlátozó intézkedések fokozatos felszámolásában. A Bizottság ajánlása² egy közös eszköztárnak a tagállamokkal együttműködésben való kidolgozására irányul, és két dimenzióra összpontosít:

 

  • az olyan mobilalkalmazások használatára vonatkozó, összehangolt páneurópai megközelítés kidolgozására,amelyek lehetővé teszik az állampolgárok számára, hogy hatékonyabb és célzottabb intézkedéseket tegyenek a közösségi kontaktusok korlátozására, valamint felhasználhatók figyelmeztetésre, megelőzésre és a fertőzöttekkel való érintkezés nyomon követésére, valamint
  • egyközös megközelítés kidolgozására, amely a vírushelyzet alakulásának a mobil eszközök anonimizált és összesített helymeghatározó adatai alapján történő modellezésére és előrejelzésére szolgál.

Az ajánlás az említett alkalmazások és adatok használatára vonatkozóan fontos alapelveket határoz meg az adatbiztonság és az uniós alapvető jogok, mint például a magánélet és a személyes adatok védelme tekintetében.

 

Közös, összehangolt megközelítés kidolgozása

A világjárvány kirobbanása óta a Bizottság határozott támogatást nyújtott a tagállamoknak az új koronavírus terjedése elleni küzdelmükben. A Bizottság szervezeti egységei vizsgálják a válság kezelésére szolgáló alkalmazások hatékonyságát, valamint az adatvédelemre gyakorolt hatásukat. Az ajánlás központi eleme az EU adatvédelmi normáit teljes mértékben tiszteletben tartó okostelefon-alkalmazások használatára vonatkozó közös, összehangolt megközelítés kialakítására irányuló javaslat, amely a következőkből áll:

  • konkrét előírások, amelyekkel biztosítható a mobiltelefonok által szolgáltatott információk hatékonysága, a figyelmeztetések és a nyomon követő alkalmazások orvosi és műszaki szempontjaival összefüggésben;
  • az egymással inkompatibilis alkalmazások elterjedésének megakadályozására irányuló intézkedések, az átjárhatóságra vonatkozó követelmények támogatása és a közös megoldások előmozdítása;
  • az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal (ECDC) együttműködésben a közegészségügyi hatóságok által alkalmazandó irányítási mechanizmusok;
  • bevált gyakorlatok és mechanizmusok meghatározása az alkalmazások működésével kapcsolatos információcserével kapcsolatban, valamint
  • az adatok megosztása az érintett epidemiológiai közintézményekkel (beleértve az ECDC-nek szolgáltatott összesített adatokat is).

A tagállamok támogatásának érdekében a Bizottság iránymutatást fog adni a digitális eszközöknek többek között az adatvédelemmel és a magánélet védelmével kapcsolatos vonatkozásairól. Annak érdekében, hogy a koronavírus okozta válsággal összefüggésben áttekintést kapjon a személyes adatok nemzeti szintű feldolgozásáról, a Bizottság szoros kapcsolatban áll az Európai Adatvédelmi Testülettel.

A létrehozott eszköztár célja ezenfelül a vírushelyzet alakulásának a mobil eszközök anonimizált és összesített helymeghatározó adatai alapján történő modellezésére és előrejelzésére vonatkozó közös megközelítés kidolgozása. A cél a mobilitási minták elemzése, beleértve a bevezetett kijárási korlátozásoknak a személyes érintkezések intenzitására, és ezáltal a fertőzések kockázatára gyakorolt hatását. Ez fontos és arányos adatokkal támogatja majd a vírus terjedését modellező eszközöket, és információkat szolgáltat a járványhelyzetet követően az egyes nemzetek által alkalmazott helyreállítási stratégiákhoz.

A következő lépések

A tagállamoknak az Európai Bizottsággal, valamint az Európai Adatvédelmi Testülettel együttműködve 2020. április 15-ig közösen ki kell dolgozniuk egy, a mobilalkalmazások páneurópai megközelítését célzó eszköztárat. A tagállamok támogatása érdekében a Bizottság iránymutatást fog nyújtani az adatvédelemmel és a magánélet védelmével kapcsolatos vonatkozásokról. A tagállamoknak 2020. május 31-ig jelenteniük kell az általuk tett intézkedéseket, melyeket a szakértői értékelés céljából hozzáférhetővé kell tenniük a többi tagállam és a Bizottság számára. A Bizottság ki fogja értékelni az elért eredményeket, és 2020 júniusától kezdve a válság teljes ideje alatt időszakos jelentéseket fog közzétenni, amelyekben intézkedésekre és/vagy a már nem szükséges intézkedések fokozatos felszámolására fog javaslatot tenni.

¹Európai Bizottság sajtóközleménye: (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hu/ip_20_626)

²Európai Bizottság ajánlása 22 nyelven – köztük magyarul – elérhető: (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/coronavirus-recommendation-use-mobile-data-response-pandemic), közvetlen link a magyar nyelvű ajánláshoz: (https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=66143)

Kép: ec.europa.eu