NAIH beszámolója a 2021. évi tevékenységéről

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) 2022. március 31-én közzétette beszámolóját a 2021. évi tevékenységéről. A Hatóság számára a 2022-es év jelenti megalakulásának 10. évfordulóját, ennek keretében a beszámoló tartalmazza a Hatóság első tíz évének tapasztalatairól szóló, feladat- és hatáskörének fejlődését, változásait áttekintő részletes elemzést.

A Hatóság az első tíz évének tapasztalatairól szóló áttekintés mellett rögzíti többek között működésének statisztikai adatait, adatvédelmi ügyek tekintetében kitér az általános adatvédelmi rendelet (a továbbiakban: GDPR) hatálya alá tartozó ügyekben hozott fontosabb határozatokra, a Hatóság által kibocsátott ajánlásokra, az adatvédelmi tisztviselők éves konferenciáján elhangzott kérdésekre és válaszokra, a koronavírussal kapcsolatos adatkezelések miatt lefolytatott eljárásokra, tájékoztatókra, valamint a jelentős adatvédelmi incidensekre. Emellett ismertetésre kerülnek a bűnüldözési, honvédelmi és nemzetbiztonsági célú adatkezeléssel kapcsolatos eljárások, az információszabadság, valamint titokfelügyelet területét érintő ügyek, végezetül összefoglalva a Hatóság peres ügyeit, jogalkotással kapcsolatos tevékenységét, együttműködését az Európai Unió társhatóságaival és nemzetközi ügyeket, kitérve a Hatóság részvételére az adatvédelmi hatóságok közös felügyeleti tevékenységében, valamint a Hatóság projektjeire.

Elismerve a Hatóság beszámolójának részletességét, célunk csupán rövid összefoglaló kivonatot nyújtani a következőkben, melyet az alábbi linken letölthető dokumentum tartalmaz:

Áttekintés – a Hatóság beszámolója a 2021. évi tevékenységről

 

Forrás és további információk:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság beszámolója a 2021. évi tevékenységéről: https://naih.hu/eves-beszamolok?download=507:naih-beszamolo-a-2021-evi-tevekenysegrol