Adatvédelmi panasz a Wizz Air légitársasággal szemben – amikor a „helyesbítéshez való jog” 10.000 forintba kerül

Adatvédelmi panasz a Wizz Air légitársasággal szemben – amikor a „helyesbítéshez való jog” 10.000 forintba kerül. Díjmentes helyesbítés helyett fizetős telefonhívás vezethet akár sok tízmillió euró bírsághoz.

2020. október 21. napján a Maximilian Schrems vezette noyb (Európai Központ a Digitális Jogokért) nonprofit szervezet panaszt nyújtott be az osztrák adatvédelmi hatóságnál a Wizz Air-el szemben. A panaszos ügyben a noyb egy osztrák hölgyet képvisel, aki a GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jogával kívánt élni mikor családneve és email címe megváltoztatását kérte a Wizz Air-től, miután azt ő a Wizz Air segítsége nélkül nem volt jogosult megváltoztatni.

A panasz szerint a Wizz Air-nek az adatvédelmi előírások szerint a fenti intézkedést díjmentesen kellett volna biztosítania, azonban a hölgyet az adatpontosítás elvégzéséhez a Call Center 1 euro/perc díjszabású telefonvonalára irányította, ahol végül közel 30 perc alatt sikerült családnevét megváltoztatatni, azonban e-mail címét nem, így előfordulhatott az, hogy a hölgy egy későbbi alkalommal a járattörlésről szóló levelét az utolsó pillanatban, csupán a véletlennek köszönhetően olvasta el.

  • Panasz ismertetése

A noyb által képviselt osztrák hölgy 2019. novembere óta a Wizz Air Discount Club tagja, születési nevével és email címével regisztrálva. 2019-ben a hölgy családnevét a hatóságok megváltoztatták és új útlevelet is kiállítottak részére, aki több alkalommal is próbálta pontosítani adatát a wizzair honlapján, azonban azt ingyenesen elektronikus úton nem tudta elvégezni, ehhez a Wizz Air Call Center-hez irányították, amely költséget jelentett számára, késleltette az adatok helyesbítését, valamint aránytalan erőfeszítéseket kívánt meg a panaszostól.

2019 októberében a hölgy kérelmet nyújtott be adatai helyesbítése érdekében a Wizz Air adatvédelmi tisztviselőjéhez, ahol a GDPR 19. cikkével összhangban kérte a címzettek tájékoztatását is erről. A kérelem mellékleteként benyújtotta régi és új útlevelét is családneve módosításának bizonyítására, azonban a Wizz Air egy hónapon belül nem válaszolt az érintett kérelmére, sem a határidő elmulasztására okot adó esetleges késedelem indokairól.

Miután 2020 februárban online üzenetben jelezte a panaszos, hogy 3 hónapja nem kapott választ, kérte hogy legkésőbb 2020. február 15-i utazása előtt végezze el a pontosítást légitársaság. A Wizz Air ügyfélkapcsolati munkatársa a hölgy megkeresésére válaszolva kérte, hogy nyújtsa be változást igazoló házassági bizonyítványát, ügyfélazonosítóját és egyéb Wizz Air profiljában szereplő adatait. Válaszként a hölgy rendelkezésre bocsátotta azonosító adatait, valamint jelezte, hogy nem házasságkötés okán történt családi nevének változása, amely esetben a helyesbítés a Wizz Air munkatárs tájékoztatása szerint kizárólag a Wizz Air Call Center útján végezhető el

A Wizz Air Call Center felé történő hívás nem ingyenes, összege kb. 1 eur/perc, a helyesbítés elvégzéséhez szükséges három hívás kb. 30 euro-ba került a panaszosnak. A hívás során újra felkérték panaszost, hogy küldje meg útlevele és egyéb szükséges adatai másolatát email útján, melynek eredményeként a családneve helyesbítésre került, azonban e-mail címe a panasz benyújtásának időpontjáig változatlanul maradt. Később a hölgy egy járata törlésre került és a Wizz Air a régi e-mail címre küldte meg üzenetét, amelyet a panaszos pusztán a véletlennek köszönhetően olvasott el 5 nappal a vélt indulást megelőzően, hiszen az régi fiókjába érkezett, de a panaszos legalább SMS küldésre számított ilyen fontos esetben.

  • Panasz alapja

A Wizz Air a benyújtott panasz szerint:

az érintett kérelmét nem teljesítette sem időben és e-mail címére tekintettel a mai napig sem teljesen a személyes adatok kezelésére vonatkozó pontosság elvébe ütközően (GDPR 5. cikk (1) bekezdés d) pontja);

az érintetti jogok gyakorlását, a helyesbítéshez való jog érvényesítését nem segítette elő, ugyan 3 hónapot követően végül teljesítésre került a helyesbítés, de akkor sem tejes mértékben (GDPR 16. cikk és 12. cikk (2) bekezdés);

az érintett kérelmét nem teljesítette késedelem nélkül (GDPR 16. cikk és 12. cikk (3) bekezdés)

– az érintett kérelmének megfelelő intézkedést nem díjmentesen biztosította (GDPR 16. cikk és 12. cikk (5) bekezdés).

  • Panaszban foglalt kérelem

A panaszos az ügy teljes kivizsgálását kéri a felügyeleti hatóságtól. A panaszos kéri a hatóságot, hogy az utasítsa a légitársaságot, hogy teljesítse a GDPR szerinti jogai gyakorlására vonatkozó kérelmét, ennek keretében:

– régi email címét törölje és kért email címét jegyezze be nyilvántartásaiba;

– tájékoztasson minden olyan címzettet a kérelméről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték (GDPR 19. cikk);

– tájékoztassa a panaszost e címzettekről.

Fentiek mellett a panaszos kéri a GDPR előírásaival összhangban hatékony, arányos és visszatartó erejű bírság kiszabását a légitársaságra, figyelemmel az alábbiakra:

– az érintetti jogok az adatvédelem kiemelten fontos területe, annak nem teljesítése kényelmetlenséget és vélhetően – a régi email címre küldött levél miatti késői értesülés – magasabb átfoglalási költséget okozott a panaszosnak;

– valószínűsíthetően nagy számú érintetti kérelem esetén járt el hasonlóan a légitársaság, ehhez kapcsolódó twitter üzenetek szerint;

– az érintetti jogok érvényesítését szándékosan megnehezítő a légitársaság szabályozása;

– a multinacionális légitársaságnak kiemelt szerepe van a légitársaságok között és megfelelő mértékű, visszatartó erejű bírság kiszabásával megelőzhető lenne hasonló jogsértés, valamint biztosítható lenne a társaságok érintetti jogainak biztosítása a jövőben.

A szervezet adatvédelmi jogásza megjegyezte, hogy a Forbes szerint a Wizz Air jelenleg Európa legnagyobb légitársasága, amely kiemelten fontossá teszi számukra, hogy biztosítsák ügyfeleik GDPR szerinti jogait.

További információ: https://noyb.eu/en/wizz-air-eu1-flight-eu35-your-gdpr-right