Informatikai biztonsági megállapítások a Magyar Nemzeti Bank 2018/2019. évi határozatai tekintetében

Megjelent a PR-AUDIT Kft. hiánypótló, a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) 2018/2019. évi határozatainak informatikai biztonsági megállapításait feldolgozó tanulmánya.

A tanulmány elkészítése érdekében a vizsgált időszak alá tartozó 38 MNB határozat elemzésére került sor. A határozatokkal érintett szervezetek között megtalálhatók bankok (9), biztosítók (7), nyugdíjpénztárak (8), egészség és önsegélyező pénztárak (7), befektetési szolgáltató(k) (1) és alapkezelők (3), valamint lízingcégek (2). A vizsgált időszakba eső határozatokban foglalt bírságok összege meghaladja a 410.000.000,- Ft-ot (azaz négyszáztízmillió forintot).

A tanulmány célja az MNB ellenőrzési eljárásainak megállapításai alapján hozott határozatok áttekintése és összefoglalása, így segítségével átfogó kép alkotható, mely

  • segíti megérteni az MNB joggyakorlatát, ellenőrzési metodikáját és súlypontjait,
  • segíti az informatikai szakembereket (piaci szereplőket) az MNB ajánlások értelmezésében,
  • segítséget nyújt az MNB ellenőrzésre való felkészülésben, az MNB ellenőrzésnek való megfelelés elérésében,
  • segítségül szolgál az üzleti (beszerzési) döntések meghozatalában.

Tervünk, hogy követve az MNB határozatait, évente hasonló tárgyú és tartalmú kiadvány elkészítésével támogassuk ügyfeleinket, a pénzügyi piac szereplőit és az információbiztonság területén dolgozó szakembereket.

Céljainkkal összhangban kiemeljük, hogy az MNB 2020. évi prudenciális ellenőrzési terve szerint az MNB 2020-ban a teljes pénzügyi szektorra vonatkozó prioritása az elavult IT rendszerek kiemelt vizsgálata.

A tanulmány letölthető itt.