11,5 millió euró bírságot szabott ki az Olasz Adatvédelmi Hatóság
az Eni Gas e Luce áram- és gázszolgáltatóval szemben

Az Olasz Adatvédelmi Hatóság (Hatóság) kettő, összesen 11,5 millió euró összegű bírságot szabott ki az Eni Gas e Luce (EGL) áram- és gázszolgáltatóval szemben, az EGL marketing tevékenységével, valamint az érintettek által nem kívánt áram- és gázszolgáltatási szerződések létrejöttével kapcsolatos jogszerűtlen adatkezelésére tekintettel. A Hatóság a bírság kiszabása során tekintettel volt a jogsértés időtartamára, az EGL gazdasági körülményeire és az érintettek nagy számára.
 
Az első, 8,5 millió eurós bírság az EGL telemarketing és telefonos értékesítési tevékenységével összefüggő jogszerűtlen adatkezelésével kapcsolatos, mely adatkezelések vizsgálatát a Hatóság közvetlenül az Adatvédelmi Rendelet (GDPR) hatálybalépését követő időszakban beérkezett értesítések és panaszok alapján folytatta le. A vizsgálat ugyan korlátozott számú esetet tárt fel, azonban azok az EGL módszeresen jogszerűtlen tevékenységét és általánosságban az adatkezelések súlyos hiányosságait mutatták. A vizsgálat során feltárt jogsértések közé tartozik a megkeresett személyek kifejezett marketing hozzájárulása hiányában, illetve a marketing célú hívások elutasítását kifejező nyilatkozata (opt-out) ellenére és a nyilvános opt-out nyilvántartás ellenőrzése nélkül megvalósult marketing célú hívások. A vizsgálat alapján felderített további jogsértések a kezelt adatok megengedettnél hosszabb megőrzési ideje, valamint a potenciális ügyfelek adatai, ügyféllisták olyan szervezetektől való beszerzése, amelyek szervezetek nem rendelkeztek felhatalmazással az adatok EGL részére történő átadásához.
 
A Hatóság utasította az EGL-t, hogy vezessen be megfelelő rendszereket és eljárásokat annak érdekében, hogy a marketing kampányait megelőzően az érintettek nagy számát megvizsgálva ellenőrizni tudja a kapcsolati listán lévő személyek hozzájárulásának meglétét. A Hatóság megtiltotta, hogy az EGL olyan szervezetektől kapott adatokat használjon fel marketing célból, amelyek az adatok EGL részére történő átadásához nem rendelkeznek felhatalmazással.
 
A második, 3 millió eurós bírság az érintettek által nem kívánt áram- és gázszolgáltatási szerződések létrejöttével kapcsolatos. A panaszok szerint az érintettek új EGL szerződés létrejöttéről az előző szolgáltatójuk szerződésének megszűnéséről értesítő levélből, illetve az új szerződés első EGL számlája megtekintésekor értesültek. Egyes esetekben a panaszok szerint a szerződések téves adatokat és hamis aláírásokat tartalmaztak. A Hatóság a jogellenes magatartás megállapításával egyidejűleg kötelezte EGL-t a szükséges intézkedések meghozatalára, valamint arra, hogy vezessen be figyelmeztető jelzéseket annak érdekében, hogy az eljárási rendellenességek felismerhetőek legyenek.
 
Az EGL köteles az elvárt intézkedéseket végrehajtani és a Hatósággal közölni, valamint a bírságot a megadott határidőn belül (30 napon) megfizetni.
 
A határozat angolul elérhető az Olasz Adatvédelmi Hatóság honlapján:  https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9245041