DLP integrációs projektek szakmai támogatása

DLP integrációs projektek szakmai támogatása

A PR-AUDIT Kft. célja, hogy ügyfelei részére támogatást, valamint a projekt sikeréhez szükséges hatékony és gyakorlatias megoldásokat nyújtson a DLP rendszer integrálása során felmerülő információbiztonsági, adatvédelmi, folyamatszervezési és projektmenedzsment problémákra. Tapasztalatunk, hogy a közvélekedéssel ellentétben, a DLP projekt átgondolt, lépcsőzetes megvalósításával a projekt elszálló költségek és az üzleti működés megzavarása nélkül, tartható ütemezés mellett is megvalósítható. Kapcsolódó szolgáltatásaink az alábbiak.

DLP szabályzat” elkészítése

A DLP, mint folyamat alapjait meghatározó szabályzó elkészítése, mely az alábbiakat foglalja magában:

 • kapcsolódó feladatok és felelősségek meghatározása,
 • az információ biztonsági osztályba sorolásának rendszere,
 • az információ biztonsági osztályba sorolásának folyamata,
 • információ kezelésének és címkézésének szabályai,
 • a biztonsági osztályokhoz kapcsolódó engedélyezett és tiltott adatkezelési műveletek meghatározása,
 • DLP incidenskezelési eljárásrend meghatározása.

Támogatás az adatnyilvántartás létrehozásában

Interjúk során a Szervezet által kijelölt felelősökkel feltérképezzük a kezelt adatköröket, melynek során elsődlegesen az alábbi adatok felvétele történik meg:

 • adat/adatkör neve,
 • adatkör biztonsági osztálya,
 • érintett folyamat, folyamatlépés,
 • adatgazda, adatosztályozásért felelős személy,
 • információ formátuma (papír alapú, szóbeli, elektronikus)

DLP rendszerhet kapcsolódó oktatások megtartása

 • Adatgazdák oktatása (adatkatalógus, adatosztályozás, kontroll követelmények, stb.)
 • Végfelhasználók oktatása (feladat és felelősségek, adat-címkézési eljárások, stb.)
 • DLP rendszergazdák, informatikai biztonsági funkciók oktatása (DLP szoftver, incidensmenedzsment, stb.)

Incidens-menedzsment szakmai támogatása

 • A rendszert bevezetését követően a riasztások kezelésében és a DLP változáskezeléshez kapcsolódó folyamat, feladatok működtetésében szakmai támogatás nyújtása.