#Hírek az adatvédelem világából: Kapcsolattartói adatok kezelése

Home  /  Blog  /  #Hírek az adatvédelem világából: Kapcsolattartói adatok kezelése

© 2018 augusztus 10 , By ,

Az Ügyfelekkel folytatott beszélgetéseim során a legtöbbször kérdésként merül fel, hogy a partnerek kapcsolattartóinak adatait lehet-e és milyen megkötésekkel a jövőben kezelni. Május utolsó napján megjelent egy NAIH állásfoglalás, mely érdemben foglalkozik a kérdéskörrel. Ebből idézve:

“Amennyiben a személyes adatok kezelése kizárólag a megbízási szerződésük teljesítése
céljából, a szerződő partnerük érdekében történik, és ezen adatokat kizárólag ezzel
kapcsolatban használják fel, akkor alkalmazható például a GDPR 6. cikk (1) (b) pontja
szerinti jogalap természetes személy szerződéses partner személyes adatainak kezelésére.
Amennyiben a személyes adat a nem természetes személy szerződő partnerük
munkavállalójáé, akkor a személyes adatokat a szerződéses partnerük továbbítja Önök felé
a kapcsolattartáshoz szükséges mértékben. Ilyenkor a munkáltató (szerződéses partnerük) a
GDPR 6. cikk (1) (b) pontja és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a
továbbiakban: „Mt.”) 10. § (1) bekezdése alapján szerzi meg és kezeli a személyes
adatokat, míg Önök a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja szerint a szerződéses partnerük jogos
érdekében veszik át tőle és kezelik a személyes adatokat a célhoz szükséges mértékben és
ideig.
A GDPR 6. cikk (1) (f) pontjára történő hivatkozás esetén fontos annak dokumentálása,
hogy a harmadik személy jogos érdekének érvényesítése előnyt élvez az adott esetben a
munkavállaló személyes adataihoz fűződő rendelkezési jogához képest, mivel a
munkavállaló munkakörének ellátásához szükséges és arányos korlátozás.”

A hatóság álláspontja is tisztán tükrözi, hogy nem szükséges az érintettek hozzájárulásának beszerzése, megfelelő jogalap teremt – többek között – a szerződés megkötése és teljesítése. A jogos érdek esetében már érdekmérlegelést követel meg a jogszabály és a hatóság is, mely jelen esetben – lássuk be az üzleti világ működése érdekében elengedhetetlen a kapcsolattartói adatok kezelése – csak a fióknak készül, amennyiben az adatkezelés nem mutat túl a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelésen! Álláspontunk szerint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés, mint jogalap, a szerződés megszűnését követően is, a szerződésből származó igények érvényesítésére nyitva álló ideig és célból megfelelő alapot képez az adatkezelésre. Eltérő célú adatkezelésre – így különösen a kapcsolattartók rendezvényekre való meghívása – már más jogalapot kell viszont keresni!